סטודנט/ית יקר/ה, להלן הקריטריונים להגשת בקשה למלגה:
 • סטודנט/ית ממוצא בוכרי (אחד מהצדדים לפחות)

 • לימודי תואר ראשון ושני המוכרים במועצה להשכלה גבוהה

 • מוסד לימודים אקדמי מוכר במועצה להשכלה גבוהה

 • קבלת המלגה כפופה להחלטות וועדת המלגות ולהתנדבות בקהילה

 • 1
  פרטים אישיים
  שם פרטי: שם משפחה:
  מין: מצב משפחתי:
  מספר ת.ז: תאריך לידה:
  ארץ לידה: תאריך עלייה:

  2
  כתובת קבועה
  ופרטי התקשרות
  רחוב: מספר בית:
  ישוב: מיקוד:
  ת.ד: דואר אלקטרוני:
  טלפון בבית: טלפון סלולרי:

  3
  מקום לימודים
  שם המוסד:
  תואר: שנת לימוד:
  פקולטה והתמחות: עלות שכר לימוד לשנה:

  4
  תיכון בו למדת
  שם התיכון: סוג התיכון:

  5
  שירות צבאי / לאומי
  קרבי? תפקיד בשירות:
  דרגה: מספר חודשי שירות:

  6
  מקורות הכנסה
  האם את/ה עובד/ת? מקום עבודה:
  טלפון בעבודה: תפקיד בעבודה:
  שכר (נטו):

  7
  מקורות הכנסה
  לבן/בת הזוג
  האם בן/בת הזוג עובד/ת? מקום עבודה:
  טלפון בעבודה: תפקיד בעבודה:
  שכר (נטו):

  8
  מלגה נוספת
  אנא ציינ/י אם הנך מקבל/ת מלגה ממקום אחר? אם כן, נא ציינ/י סכום:

  9
  פרטי משפחה
  שם האב: ת.ז האב:
  שם האם: ת.ז האם:
  שם משפחת האב: שם משפחת האם:
  שכר חודשי לאב (נטו): שכר חודשי לאם (נטו):
  מס' נפשות בבית (הסטודנט/ית, הורים, אחים פחות מגיל 21):

  10
  התנדבות בקהילה
  קבלת המלגה מותנית בפעילות בקהילה
  הזכאים למלגה זו נדרשים לבצע התנדבות בקהילה ל- 10 שעות חודשיות למשך כל שנת הלימודים. הפעילות תהיה בכפוף להנחיות של קונגרס יהודי בוכרה ובהתאם לסכום המלגה.
  אזורים מועדפים להתנדבות:

  11
  הערות
  נא לציין כאן הערות נוספות במידה וישנן:

  נא לצרף את המסמכים הבאים:
  צילום ת.ז כולל ספח עדכני עם כתובת מלאה:
  אישור לימודים לשנת תש"פ הכולל את התואר, פקולטה, שנת הלימודים לתואר ומס' שעות לימוד:
  אישור גובה שכר לימוד שנתי:
  אישור תשלום (שובר ששולם):
  3 תלושי משכורת אחרונים של המבקש:
  3 תלושי משכורת אחרונים של ההורים / בני זוג (במידה והסטודנט נשוי):
  סטודנט מובטל - לצרף אישור מביטוח לאומי:

  ההרשמה תסתיים בתאריך 30 ביוני 2020
  הטופס נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד